Muziekresearch

Muzikaal in overeenstemming met de tijd blijven: Dat betekent voorhanden kennis rondom de muziek niet alleen te gebruiken, maar deze ook uit te breiden, om zo muziek uit verleden tijdperken telkens met veel kennis en levendig te vertonen.

Drie werkvelden bepalen huidig de wetenschappelijke muziekresearch in Michaelstein

  • Regionale research op het gebied van de muziek
  • Research omtrent muziekinstrumenten
  • Bewerking en verspreiding van de muzikale nalatenschap, met name van muziek uit de barokperiode

Bewerking van de muzikale nalatenschap moet u zich zo voorstellen: oude noten volgens interessante, nog niet bewerkte muzikale werken doorzoeken, daarvan - naar wetenschappelijke criteria - het muzikale te vertonen materiaal bewerken en dan door middel van concerten uitvoeren. Een verder project is het opstellen van een Stölzel-repertorium. Hoorbaar worden de ingewonnen resultaten door concerten, cursussen en conferenties. Na te lezen zijn ze in de publicatiereeksen ‘Michaelsteinse conferentierapporten’, ‘Michaelsteinse researchbijdragen’, ‘Michaelsteins muziekarchief’.

Chronologisch-thematische catalogussen van componisten zijn een centrale bron van informatie en daarmee een basis voor zowel musici als ook muziekonderzoekers.

Als tijdgenoot van Händel, Telemann, Bach en Fasch was de hofkapelmeester Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) uit Gotha een in heel Duitsland hoog aangeschreven componistenpersoonlijkheid. Grote delen van zijn instrumentele muziek en zijn opera’s zijn in de loop der eeuwen verloren gegaan, maar meer dan de helft van zijn goed 1.200 aantoonbare kerkelijke cantaten heeft de tijd doorstaan. Ook van de missen, passiemuziek en serenades zijn nog veel werken bewaard gebleven.

Het Stölzel-repertorium waaraan momenteel wordt gewerkt, zal voor het eerst een volledig overzicht over het creëren van deze componist mogelijk maken. Het doel: de muzikaal buitengewone hoogwaardige werken van Stölzel weer te verankeren in het hedendaagse concertleven.

Instrumenten zijn het gereedschap van musici - en daaraan wijdt zich in Michaelstein ook de research omtrent muziekinstrumenten.

Er zijn rond 600 exemplaren in de collectie van historische muziekinstrumenten, 260 zijn afkomstig uit het Vogtland, 180 zijn daarvan strijkinstrumenten. Bij het onderzoek moet worden uitgevonden wat het bijzondere aan constructie en stijl van de strijkinstrumenten uit het Vogtland is. De violen, altviolen, cello’s en contrabassen worden uitvoerig gedocumenteerd en met natuurwetenschappelijke methoden als dendrochronologie of computertomografie onderzocht.

Tijdens de symposia die regelmatig over de historische instrumentenbouw plaatsvinden, worden verdere thema’s uit het instrumentenbestand opgepakt.

Muziek hoort sinds eeuwen bij het alledaagse leven uit alle lagen van de bevolking. Het regionale onderzoek wil de rijke en gevarieerde muziektradities in de regio Saksen-Anhalt grondig verkennen.

Onderwerp van het onderzoek is bijv. de muzikale geschiedenis van de regio, het vaderland en de plaats, het bouwen van muziekinstrumenten, musici-persoonlijkheden, praktijk van volksmuziek of muzikale bestanden in archieven.

Michaelstein werkt daarbij nauw samen met de werkkring Regionale Musikkultur van de bond Landesheimatbund Saksen-Anhalt. Het gaat erom educatie van liederen en regionale muziekgeschiedenis bijv. in de school of muzikaal cultuurgoed als orgels, muziek of beeld- en geluidsopnamen te ontsluiten en te behouden.