Conferenties

Michaelstein houdt het discours van uitvoeringspraktijk, musicologie en muziekinstrumentenbouw in jaarlijkse conferenties.

De wetenschappelijke workshops bieden een platform voor het hele veld van de "historische uitvoeringspraktijk": Het uiteenzetten met de interne muzikale aspecten, kennis van externe condities en de interdisciplinaire omgeving.

In de symposia over historische muziekinstrumentenbouw staan individuele instrumentenreeksen centraal in hun ontwikkeling gedurende meerdere eeuwen. De professionele uitwisseling tussen muziekwetenschappers, museologen, interpreten, instrumentmakers en restaurateurs draait om verschillende aspecten van de originele instrumenten en om de ontwikkeling van geavanceerde replica's voor de hedendaagse muziekpraktijk.

In de conferenties treft daarbij muziekwetenschap en instrumentenkunde op muziekpraktijk, door muzikale voorbeelden binnen de presentaties of concerten in verband met wetenschappelijke voordrachten.

De resultaten van de conferenties worden in de schriftenreeks ‘Michaelsteiner conferentierapporten’ gedocumenteerd.