Onderzoek & collecties

In de kloosters was men altijd al op zoek: naar god, naar het zinsverband van het leven, de natuurwetten en de geneeskracht van de planten. Tegenwoordig legt Michaelstein het accent op het onderzoek naar de muziek.